Sports

Not only the studies, but sports also play an important role in all round development of a child, therefore sports are being conducted from time to time in this institution. Students of Dolphin actively take part in school sports – competition and receive the rank of honour.

2014-15

Rajyapal Award

S. No. Student Name Class
1 Nitin Richhariya 10
2 Akshay Tiwari 10
3 Aman Sahu 10
4 Rishi Samaiya 10
5 Somil Jain 10
6 Akshat Sharma 10

State Level

S. No. Sport Name Student Name Class
1 Balrang Harsh Diwakar 9
2 Balrang Aryan Bhardwaj 8
3 Balrang Bhaskarnath Pande 8
4 Kho-Kho Kajal Namdev 8
5 Chess Shreya Shirdonkar 8
6 Scout Guide Camp Akshat Sharma 10
7 Scout Guide Camp Akshay Tiwari 10
8 Scout Guide Camp Somil Jain 10
9 Scout Guide Camp Aman Sahu 10
10 Scout Guide Camp Rishi Samaiya 10
11 Scout Guide Camp Nitin Richhariya 10
12 Bal Vigyan Ayush Yadav 9

Division Level

S. No. Sport Name Student Name Class
1 Balrang Anany Dixit 9
2 Balrang Hema Rani Sharma 7
3 Balrang Bhaskarnath Pnadey 8
4 Balrang Aryan Bhardwaj 8
5 Balrang Harsh Diwakar 9
6 Balrang Mayank Bhargav 10
7 Kho–Kho Kajal Namdev 8
8 Kho–Kho Hema Rani Sharma 7
9 Chess Sakshi Rai 9
10 Chess Ankita Rai 7
11 Chess Divya Shrivastava 6
12 Chess Ankit Diwakar 9
13 Chess Abhishek Dangi 10
14 Chess Ayush Raghuwanshi 9
15 Chess Vansh Raghuwanshi 8
16 Chess Adesh Jetli 1
17 Chess Shreya Shirdonkar 8
18 Scout Guide Camp Abhishek Dangi 10
19 Scout Guide Camp Mayank Bhargav 10
20 Scout Guide Camp Aman Raghuwanshi 9
21 Scout Guide Camp Mohit Raghuwanshi 8
22 Scout Guide Camp Yash Dangi 8
23 Scout Guide Camp Satyam Raghuwanshi 8
24 Scout Guide Camp Som Sahu 8

2015-16

National Level

S. No. Sport Name Student Name Class
1 Kho–Kho Avni Khare 7
2 Chess Shreya Shirdonkar 9

State Level

S. No. Sport Name Student Name Class
1 Chess Ankush Nayak 7
2 Chess Shreya Shirdonkar 9
3 Chess Deeksha Dangi 10
4 Yoga Yash Rajbhar 8
5 Kho–Kho Naivaidya Sharma 7
6 Kho–Kho Hemarani Sharma 8
7 Kho–Kho Avni Khare 7
8 Balrang Manali Sharma 8
9 Balrang Sameer Mathur 7
10 Balrang Priyansh Shrivastava 8
11 Balrang Harsh jain 7
12 Balrang Harshit Bhargav 6
13 Balrang Harsh Diwakar 10
14 Vigyan Mela Pranjal Jain 9

Division Level

S. No. Sport Name Student Name Class
1 Yoga Naivaidya Sharma 7
2 Yoga Yash Rajbhar 8
3 Vigyan Mela Pranjal Jain 9
4 Bal rang Sakshi Bhargav 8
5 Bal rang Simi Rai 8
6 Bal rang Manali Sharma 8
7 Bal rang Sameer Mathur 7
8 Bal rang Priyansh Shrivastava 8
9 Bal rang Harshit Bhargav 6
10 Bal rang Utkarsh Diwakar 6
11 Bal rang Harsh Jain 7
12 Bal rang Harsh diwakar 10

Division Level Tratiya Sopan Jaanch Shivir

S. No. Student Name Class
1 Aishwarya Dongre 9
2 Ayush Yadav 10
3 Gagan Lodhi 9
4 Satyam Raghuwanshi 9
5 Abhay Tiwari 9
6 Piyush Baghel 9

State Level NCSC Group

S. No. Student Name Father Name Class
1 Satyam Raghuwanshi Mr. Sanjay Raghuwanshi 9

2016-17

State Level Competition

S. No. Sport name Student Name Class
1 Chess Shreya Shirdonkar
2 Chess Ayush Rai
3 Rifle Shooting Tanu Sharma 7
4 Rifle Shooting Harshit Sikarwar 7
5 Yoga Nirvanika Namdev 7
6 NCSC Kanupriya Mehta 9
7 NCSC Ankush Nayak 8
9 Science Fair Abhishek Sikarwar 9

Division Level

S. No. Sport name Student Name Class
1 Chess Shreya Shirdonkar 10
2 Chess Muskan Raghuwanshi 10
3 Chess Shilpi Raghuwanshi 10
4 Chess Divya Shrivastava 8
5 Chess Ankush Nayak 8
6 Chess Sameer Mathur 8
7 Chess Ayush Rai 9
8 Chess Vansh Raghuwanshi 10
11 Rifle Shooting Tanu Sharma 7
12 Rifle Shooting Harshit Sikarwar 7
13 Science Fair Abhishek Sikarwar 9
14 Science Fair Chandram Jaiswal 9
15 Science Fair Priyansh Kushwah 10
16 Yoga Nirvanika Namdev 7
17 Yoga Anurag Thakur 7
18 Badminton Kanishk Richhariya 6
19 Badminton Shivansh Raghuwanshi 7
20 Badminton Aryan Bhardwaj 10
21 Long Jump/High Jump/Running 100 Piyush Baghel 10
22 Bal rang Abhinav Jain 8
23 Bal rang Bhavya Dubey 8
24 Bal rang Saksham Jain 8
25 Bal rang Ishan Dubey 6
26 Bal rang Kanupriya Mehta 9
27 Bal rang Simi Rai 9
28 Bal rang Vaishnavi Sharma 8
29 Bal rang Vaishnavi Soni 8
30 Bal rang Manali Sharma 9
31 Bal rang Harshit Bhargav 7
32 Bal rang Nishant Chaturvedi 6

Scout Camp for Rajyapal Award

S. No. Student Name Father Name Class
1 Aishwary Dongre Mr. Avinash 10
2 Abhay Kumar Tiwari Mr Manoj Kumar 10
3 Gagan Lodhi Mr. Brij Bihari 10
4 Piyush Baghel Mr. Baij Nath 10
5 Satyam Singh Raghuwanshi Mr. Khilan Singh 10
6 Ayush Yadav Mr. Devendra 11

M.P. Tourism Quiz Tour

S. No. Student Name Father Name Class
1 Priyansh Shrivastava Mr Mukesh 9
2 Pranjal Jain Mr. Sunil 10
3 Shashwat Kadre Mr. Dinkar 10

Third Sopan Scout 2016

S. No. Student Name Father Name Class
1 Naivedhya Sharma Mr. Ramesh Kumar Sharma 8
2 Bhaskar Nath Pandey Mr. Vinay Kumar 10

2014-15

State Level

S. No. Sport name Student Name Class
1 Balrang Nishant Chaturvedi 6
2 Balrang Bhavya Dubey 8
3 Balrang Vaishnavi Sharma 8
4 Balrang Simi Rai 9
5 Kho Kho Hemarani Sharma 10
6 Chess Harshit Sharma 8
7 Atheletic Teesa Tiwari 9
8 Atheletic Bhavya Dubey 9
9 Atheletic Tanu Sharma 8

Division Level

S. No. Sport name Student Name Class
1 Kho Kho Avni Khare 8
2 Kho Kho Hema rani Sharma 10
3 Kho Kho Jaya Shrivas 8
4 Kho Kho Nirvanika Namdev 8
5 Kho Kho Niharika Pathak 8
6 Kho Kho Naivaidhya Sharma 9
7 Kho Kho Anurag Raghuwanshi 8
8 Chess Ankush Nayak 9
9 Chess Ayush Rai 10
10 Chess Harsh Katarey 10
11 Chess Sameer Mathur 9
12 Chess Divya Shrivastava 9
13 Chess Ankita Rai 10
14 Chess Aditya Sharma 8
15 Chess Harshit Sharma 8
16 Chess Shivansh Soni 7
17 Chess Khushi Raghuwanshi 8
18 Chess Ashi Rai 7
19 Taekwando Keshav Jatav 7
20 Carrom Sejal Jain 9
21 Atheletics Pragya Saxena 6
22 Atheletics (Shotput) Teesa Tiwari 9
23 Atheletics (Long Jump) Soumya Tiwari 8
24 Atheletics (200M) Avni Khare 8
25 Atheletics (100M race) Jaya Shrivas 8
26 Atheletics (Shotput) Bhavya Dubey 9
27 Atheletics (Shotput) Koyna Tiwari 8
28 Atheletics (Shotpur Tanu Sharma 8
29 Atheletics (Race) Anurag Raghuwanshi 8
30 Atheletics (Race) Shubhanshu Raghuwanshi 9
31 Badminton Shivansh Raghuwanshi 7
32 Badminton Kanishk Richhariya 7
33 Badminton Aniruddh Sharma 7
34 Badminton Shivansh Soni 7
35 Badminton Shankar Raghuwanshi 7
36 Badminton Harsh Katarey 10
37 Badminton Manali Sharma 10

President Award Testing Camp, Scout

S. No. Student Name Father Name Class
1 Yash Dubey Mr Krishna Kumar 10
2 Satyam Raghuwanshi Mr Sanjay 10
3 Mohit Raghuwanshi Mr Mohan Singh 10
4 Aman Raghuwanshi Mr Kamlesh 10